Tổ chức hội chợ, triển lãm

Tổ chức hội chợ, triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong thời […]

Tổ chức sự kiện